Hrušovany nad Jevišovkou

Hrušovany nad Jevišovkou

Hrušovany nad Jevišovkou

Městečko v Drnholecké  pahorkatině, 18km západně od Mikulova. Moderní cukrovar. První zmínka k roku 1131, od roku 1495 městečko. Původní tvrz ze 14. století, pak raně barokní zámek z roku 1669, obnovený roku 1849. Kostel ze 14. století, v dnešní podobě z roku 1758.
U svého žáka hraběte Karla Khuen-Belasiho býval zde častým hostem český profesor vídeňské univerzity Max Dvořák, historik umění světového jména. Dne 8.2.1921 náhle zemřel v blízlém tzv. Emině zámečku a pohřben je na hrušovanském hřbitově.
Výtažek "Československo A-Z na cesty" z roku 1983

500 let města Hrušovany nad Jevišovkou

Hrušovany nad Jevišovkou jsou jednou z nejstarších osad Jižní Moravy. Rozkládají se při řece Jevišovce. První historická zmínka o obci se váže k roku 1131. 28. dubna 1495 obdržely privilegiem krále Vladislava II. právo užívat znak a byly povýšeny na městečko. Nejstarší dochovaný otisk pečetě se zachoval z roku 1754. V průběhu staletí se často měnili majitelé, mezi jinými to byli např. Pernštejnové, Jan starší ze Žerotína, Pertold z Lipného, Petr Čertorejský a další. Dochované stavební památky dokumentují vývoj městečka a charakterizují ji jako středně bohatou obec. Nejvýznamnějším objektem je kostel sv. Štěpána z 18. století, který vznikl přestavbou původního gotického kostelíku, pocházejícího ze století čtrnáctého. Zvláštností městečka bylo to, že na všech na všech přístupových cestách vítaly návštěvníky dvojice barokních soch, dnes soustředěných do galerie u hřbitova. Od roku 1711 dominuje náměstí sousoší Nejsvětější Trojice. Zámek, po léta užívaný jednotkami Pohraniční stráže, je dnes ve velmi špatném stavu a snahou obce spolu s novým majitelem, firmou Elektro Praga Hlinsko, je najít pro tento objekt využití. Z dalších kulturních památek lze jmenovat hrobku rodu Belassi nebo barokní kovaný kříž na hrobě profesora vídeňské university Maxe Dvořáka. Na poměrně rychlém rozvoji a růstu počtu obyvatel měl na přelomu 19. a 20. století největší podíl rozvoj dopravy a průmyslové výroby. Mezi léty 1866 až 1930 vznikl z Hrušovan významný železniční uzel spojující Brno s Vídní a Znojmo s Břeclaví. Na tomto základě se začala ryze zemědělská oblast přeměňovat na oblast se zpracovatelským průmyslem, jehož nejvýznamnějším představitelem byl cukrovar. V těchto souvislostech je třeba vidět i nárůst počtu obyvatel, kdy v roce 1900 mělo městečko 2362 obyvatel.
Hrušovany byly roku 1995 povýšeny na město.

Převzato z mapy obce Hrušovany nad Jevišovkou z roku 1995

Hrušovany aktuálně